Helaas, ook wij komen er in Beetsterzwaag niet onderuit, het Corona-virus. Wij, als bestuur van de Doarpsrounte Beetsterzwaag, moeten u helaas mededelen dat wij alle activiteiten op en rondom Koningsdag, 27 april 2020, hierbij annuleren. 

Ondanks dat de reeds aangekondigde maatregelen gelden tot 6 april, vinden wij het niet verantwoord om de Koningsdag door te laten gaan. De maatregelen hebben op dit moment zo’n grote impact dat de voorbereidingen voor het programma geen doorgang kunnen vinden.

De wagenbouwers die bij elkaar moeten komen om de wagens te bouwen, het bestuur wat sociale contacten moet onderhouden en nog veel meer voorbereidingen die plaats zouden moeten vinden, passen niet binnen de maatregelen welke zijn voorgeschreven door het RIVM.

Wij, als bestuur van de Doarpsrounte, nemen hierbij onze verantwoordelijkheid en annuleren alle activiteiten voor Koningsdag 27 april 2020.

Uiteraard hopen wij u in 2021 weer te treffen bij onze activiteiten! Mocht u nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

Namens het bestuur,
Voorzitter Hessel Reitsma