Helaas, ook wij komen er in Beetsterzwaag niet onderuit, het Corona-virus. Wij, als bestuur van de Doarpsrounte Beetsterzwaag, moeten u helaas mededelen dat wij alle activiteiten op en rondom Koningsdag, 27 april 2020, hierbij annuleren.